مجله دنیای اسب | horse magazine

اولین و تنهاترین نشریه تخصصی اسب و سوارکاری کشور

مجله دنیای اسب، تنها ترین نشریه تخصصی اسب و سوارکاری کشور است. این نشریه تمام همّت خود را بر بهبود وضعیت صنعت اسب و سوارکاری کشور متمرکز کرده است.

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی صنعت اسب و سوارکاری

نقد؛ ارائه راه کار

ما در این نشریه تمام جنبه ها و رشته های سوارکاری را مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار می دهیم. هدف ما آشکار کردن نقاط ضعف و برطرف کردن آن ها و همچنین تقویت نقاط قوت است.

ادامه مطلب

تازه های اسب و سوارکاری

آموزشی، علمی، اخبار و ....

جدیدترین ا طلاعات روز دنیا در عرصه اسب و سوارکاری را از مجله دنیای اسب پیگیری کنید.
تازه هایی از سراسر دنیا

ادامه مطلب

تازه ها

تماس با ما

تهران - صندوق پستی: 14515/897

تلفن تماس: 09381783313

ایمیل: worldofhorses[at]gmail.com